?

Δεοντολογία και Βιωσιμότητα

Στόχος της Baxter είναι να είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας. Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται ετησίως στους δεοντολογικούς κανόνες και στις πολιτικές της εταιρείας. Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες δεοντολογικούς κανόνες και νόμους που αφορούν στο περιβάλλον, στην υγεία και στην ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη όλων μας. Δουλεύουμε, επίσης, με τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους πελάτες μας ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Μαζί θέτουμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών.

Κώδικας Συμπεριφοράς

Ο νέος Κώδικας Συμπεριφοράς ("Κώδικας Συμπεριφοράς"), ο οποίος ξεκίνησε το 2009, απεικονίζει τις αλλαγές της βιομηχανίας, με ερωτήσεις και απαντήσεις και καθοδήγηση. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Baxter είναι διαθέσιμος σε 20 γλώσσες. Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στο αναθεωρημένο περιεχόμενο.

Βιωσιμότητα

Ορίζουμε τη βιωσιμότητα ως μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση να συμπεριλάβουμε τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές μας ευθύνες στις επιχειρηματικές προτεραιότητές μας. Οι προσπάθειες της Baxter σε αυτόν τον τομέα ευθυγραμμίζονται με και υποστηρίζουν την αποστολή μας να σώζουμε και να διατηρούμε ζωές. Στην παγκόσμια έκθεση βιωσιμότητας της εταιρείας μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που εργαζόμαστε για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και ποιοι είναι οι στόχοι μας.

Baxter International Foundation

Το Baxter International Foundation είναι ένα ίδρυμα που εργάζεται για να αυξήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στην περίθαλψη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως άστεγοι, ανασφάλιστοι ή άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση ή ενδοοικογενειακή βία, καθώς και νεαρά άτομα με προβλήματα κατάχρησης ουσιών. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, αλλά και πώς μπορεί να υποβάλει κανείς αίτηση για οικονομική ενίσχυση από το Baxter International Foundation. (Μεταφερθείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα που είναι στα Αγγλικά) http://www.baxter.com/about_baxter/sustainability/international_foundation/